Privacy Verklaring

Privacyverklaring Ingrid van Westen, de Winstexpert

Ingrid van Westen, de Winstexpert, gevestigd te Nieuwerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ingrid van Westen, de Winstexpert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ingrid van Westen, de Winstexpert (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Ingrid van Westen, de Winstexpert verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier. Ingrid van Westen, de Winstexpert verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst welke je met Ingrid van Westen, de Winstexpert hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Ingrid van Westen, de Winstexpert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ingrid van Westen, de Winstexpert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ingrid van Westen, de Winstexpert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Ingrid van Westen, de Winstexpert een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ingrid van Westen, de Winstexpert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Als je onze website bezoekt, worden deze tekstbestanden op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek.
Gebruik je een browser die geen cookies accepteert? Dan heb je deze voordelen niet.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies

Noodzakelijke, functionele, affiliate en analytische cookies hebben een beperkte privacy-impact. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Wij plaatsen deze cookies altijd. Deze vallen onder het profiel Alleen noodzakelijk.

Tracking en social media cookies hebben privacy-impact. Voor het gebruik van deze cookies is toestemming nodig. Afhankelijk van je keuze plaatsen wij deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ingrid van Westen, de Winstexpert ;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Ingrid van Westen de Winstexpert een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ingrid van Westen, de Winstexpert van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingridvanwesten.nl. Ingrid van Westen, de Winstexpert reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ingrid van Westen, de Winstexpert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ingridvanwesten.nl.

Contact

Ingrid van Westen - De Winstexpert
Oude Nieuwlandseweg 5
4306 NN Nieuwerkerk
T: 06 - 53 18 38 74
E: info@ingridvanwesten.nl

ingrid-van-westen-certificaat
© 2018 -2024  Ingrid van Westen | Privacy Verklaring  | Algemene Voorwaarden